Hệ thống giám sát bề mặt tự động (AIM)

Sử dụng hệ thống quang học phát hiện, hệ thống AIM giám sát liên tục các lớp riêng biệt, cho phép lớp tiểu cầu và bạch cầu tích lũy. Sau đó AIM điều khiển trực tiếp hệ thống để thu các thành phần mong muốn.

  • Tự động điều chỉnh bề mặt thu mà vẫn đảm bảo quyền kiểm soát của người vận hành
  • Theo dõi và giải thích liên tục bề mặt thu
  • Giúp bạn thu hiệu quả các thành phần mong muốn
  • Đạt được kết quả tiên lượng cao hơn thông qua bề mặt thu ổn định

Giao diện người sử dụng đồ họa trực quan (GUI)

  • Sử dụng màn hình màu cảm ứng, độ phân giải cao cho bạn những thông tin phù hợp
  • Hướng dẫn bạn qua từng bước của quy trình
  • Giúp bạn nhập thông tin bệnh nhân và qui trình cần thiết
  • Cho bạn đúng thông tin ở đúng thời điểm để nâng cao hiệu quả qui trình
  • Cung cấp thông tin báo lỗi rõ ràng