THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

  • Tự động, cho hiệu quả vận hành khi thu gom hồng cầu có giảm thiểu bạch cầu bằng công nghệ giảm thiểu bạch cầu LRS
  • Có hộp an toàn giới hạn số lượng tiểu cầu sau khi hiến, hematocrit sau khi hiến, thời gian thu gom và tổng thể tích hiến máu có thể cài đặt được
  • Thuật toán tính số lượng tiểu cầu của người cho sau hiến có độ chính xác cao - Giảm lượng máu mất bám trên bộ kít bằng việc hỗ trợ rửa trả dùng nước muối và huyết tương
  • Có thể thu kết hợp thành phần máu bất kỳ bao gồm thu tiểu cầu đậm đặc có giảm huyết tương PPC thêm dịch PAS tự động
  • Tăng lượng thu huyết tương đồng thời qua việc thu PPC
  • Có khả năng thu gom nhiều tiểu cầu hơn với 10 lựa chọn cài đặt tiểu cầu và 20 qui trình tự động ưu tiên
  • Theo dõi sự mất hồng cầu và huyết tương với độ chính cao thông qua màn hình hiển thị lượng bị mất theo thời gian
  • Giảm thể tích huyết tương trong sản phẩm tiểu cầu
  • Thu gom PPC phù hợp và không phải thêm dịch PAS bằng tay