Thông số kỹ thuậtPhân tích


Hệ thống Phân tích đa truy vấn ngẫu nhiên đơn lẻ rời rạc
Số lượng mẫu phân tích trên máy 36+3 (ISE) or 24+3(ISE)
Công suất 270 xét nghiệm/giờ, 450 xét nghiệm/giờ bao gồm ISE, 90 xét nghiệm/giờ chỉ cho xét nghiệm HbA1c 
Phương pháp phân tích  End point, Rate, ISE
Đường cong hiệu chuẩn 8 loại (tuyến tính, xoắn ốc,... )
Mẫu 

Loại mẫu  Huyết tương, Huyết thanh, Nước tiểu, chất thẩm tách, tế bào máu, dịch não tủy (ISE không dùng được cho dịch não tủy)
Đồ đựng mẫu  Cốc đựng mẫu, ống đựng mẫu (5, 7, 10ml)
Số lượng mẫu trên máy Khay phần mềm (30 vị trí cho mẫu bệnh phẩm, và 45 vị trí cho mẫu chuẩn và mẫu trắng)
Chế độ khay đựng mẫu (khay mềm) Chế độ có thể lựa chọn cho mẫu bệnh phẩm, hiệu chuẩn và QC
Thể tích phân chia mẫu 2.0 ~ 25.0µl (bước điều chỉnh 0.1 µl)
Tỷ lệ pha loãng 0.5 ~ 100 lần
STAT Có sẵn trong quá trình đo (theo thứ tự ưu tiên của mẫu)
Hóa chất Khay hóa chất 36 vị trí hoặc 24 vị trí (Có thể tháo rời)
Số vị trí lọ hóa chất trong khay 72 (36 vị trí) hoặc 48 (24 vị trí)
Kích thước lọ

36 vị trí : 13, 25, 40 ml

24 vị trí: 20, 40, 60 ml

Thể tích phân phối thuốc thử R1 : 140 ~ 300 μl (Bước điều chỉnh 1μl), R2 : 20 ~ 260μl (Bước điều chỉnh 1μl)
Lưu trữ thuốc thử Làm lạnh 24 giờ 
Kiểm tra thể tích thuốc thử Cảm biến mức hoặc đém ngược
Cài đặt thuốc thử Hệ thống thuốc thử mở (Có sẵn cho nhiều loại thuốc thử khác nhau)
Reaction Chất liệu cuvette Nhựa (semi-disposable)
Thể tích phản ứng 140μl~400μl
Thời gian phản ứng khoảng 10 phút. (Phản ứng đầu tiên 5 phút, phản ứng thứ 2 5 phút)
Nhiệt độ phản ứng 37± 0.1 C
Phép đo quang Cố định 13 bước sóng (340 ~ 800 nm)
Nguồn sáng  Đèn sợi đốt halogen
Phạm vi quang học OD 0 ~ 2.5
Rửa cuvette Tự động rửa bằng nước nóng và 2 loại dung dịch tẩy rửa
Thu gom chất thải phản ứng Chất thải phản ứng được lưu trữ trong một bể chuyên dụng
Tiêu thụ nước Tối đa 3.8 l /giờ
Giao diện Hoạt động Máy tính cá nhân 
OS Windows 10
Màn hình phản ứng Màn hình đồ họa hấp thụ quang
Quản lý chất lượng  QC hiện tại, hàng ngày và tích lũy. Thuật toán Westgard
Đầu ra Kết nối Ethernet
Tùy chọn ISE module
Đầu đọc mã vạch mẫu, đầu đọc mã vạch thuốc thử