Tổng quan

Mô tả sản phẩm

Hệ thống xét nghiệm miễn dịch truy cập ngẫu nhiên

Công suất

Lên đến 200 xét nghiệm mỗi giờ theo chế độ truy cập ngẫu nhiên hoặc theo mẻ

Thời gian ra kết quả đầu tiên

35 phút

Xét nghiệm trên máy

24

Mẫu và xử lý mẫu

Vận chuyển mẫu

15 giá đỡ mẫu vị trí; nạp được 90 mẫu cùng lúc; Nạp mẫu liên tục

Thời gian máy tự chủ hoạt động

Lên đến 5 giờ

Loại mẫu

Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu – tuỳ thuộc xét nghiệm

Kiểm soát mẫu

Công nghệ chuyển đổi áp suất phát hiện cục máu đông, đánh dấu cục máu đông và phát hiện mẫu thiếu

Xử lý mẫu tự động

Phản xạ, chạy lại và pha loãng

Thuốc thử và xử lý thuốc thử

Vị trí khay thuốc thử

24

Nhiệt độ thuốc thử

2 - 8° C

Chuẩn bị thuốc thử

Không yêu cầu

Độ ổn định thuốc thử trên máy

90 ngày

Mã vạch thuốc thử

Cho phép hệ thống xác định số lô và xác định khi nào cần hiệu chỉnh đường calibration và số test còn lại trong hộp thuốc thử

Giao diện người dùng

Hệ điều hành

Microsoft® Windows® 7

Màn hình

Màn hình cảm ứng 19 inch

Bảo trì bảo dưỡng

Ngày

Chu trình bảo trì tự động hàng ngày hoàn thành theo thời gian được lập trình bởi phòng thí nghiệm

Tuần

20 phút

Tháng

45 phút

Môi trường

Nhiệt độ hoạt động

18 – 32° C

Kích thước

Cao

65 in / 165 cm

Rộng

93 in / 236cm

Dài

45 in / 114 cm

Nặng

800 lbs / 363 kg