THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

STT

Kích cỡ phim (cm)

Quy cách đóng gói

1

20 x 25 (8 x 10 in)

125 tờ/hộp

2

25x 30 (10 x 12 in)

125 tờ/hộp

3

28 x 35 (11 x 14 in)

125 tờ/hộp

4

35 x 43 (14 x 17 in)

125 tờ/hộp