Sử dụng huyết tương trong điều trị Covid-19, Phương pháp này lần đầu tiên được Việt Nam đưa vào sử dụng sau khi Bộ Y tế đã phê duyệt công trình nghiên cứu:

 Bắt đầu sử dụng huyết tương điều trị bệnh nhân COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi người khỏi COVID-19 hiến huyết tương điều trị bệnh nhân nặng
 10 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng sẽ được nhận huyết tương chứa kháng thể chống virus SARS-CoV-2 để điều trị bệnh (theo báo VTV đưa tin ngày 07/08)