• Sử dụng trên máy Prismaflex cho bệnh nhân suy thận cấp, quá tải dịch hoặc cả hai trường hợp cần tiến hành liệu pháp Lọc máu liên tục (CRRT). Bộ quả lọc được dùng trong các chế độ trị liệu : SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF.
  • Sử dụng cho bệnh nhân trên 11kg-M60, trên 30kg-M100
  • Màng lọc chất liệu AN69 HF, diện tích màng lọc 0,6m2 (M60), 0,9m2 (M100).
  • Thể tích máu mồi trong bộ quả lọc 93ml  – M60, 152ml – M100.
  • Hòa loãng trước và sau màng.
  • Quản lý quả lọc bằng mã vạch tránh nhầm quả lọc.
  •   Bộ quả lọc đã được tiệt trùng bằng EtO.