-         Sử dụng trên máy lọc máu liên tục Prismaflex hoặc PrisMax (ở những quốc gia mà PrisMax đã được thông quan hoặc đăng ký) cho bệnh nhân cần tiến hành liệu pháp trao đổi huyết tương (TPE) để loại bỏ một số thành phần trong huyết tương.

-         Sử dụng cho bệnh nhân trên 9 kg-TPE 1000, người lớn- TPE 2000

-         Màng lọc chất liệu Polypropylene

-         Diện tích màng lọc 0,15 m2 – TPE 1000, 0,35 m2- TPE 2000

-         Thể tích máu mồi trong bộ quả lọc 73ml -TPE1000, 127ml – TPE2000

-         Quản lý quả lọc bằng mã vạch tránh nhầm quả lọc.

-         Bộ quả lọc đã được tiệt trùng bằng EtO.