máy chụp x quang

Cấu tạo máy chụp X quang

Máy chụp X quang là thiết bị chẩn đoán hình ảnh thông dụng, phổ biến trong các phòng khám cơ s ...