dị tật ống thần kinh. siêu âm.

Dị tật ống thần kinh ở thai nhi

Dị tật ống thần kinh là những dị tật, khiếm khuyết xảy ra ở não và cột sống của thai nhi phát triển không bình thường. C ...