x quang cột sống cổ

Kỹ thuật chụp x quang cột sống cổ thẳng nghiêng

Cột sống cổ là bộ phận quan trọng, rất dễ bị tổn thương do nhiều nguyên nhân khác nhau. Mộ ...

x quang cột sống thắt lưng

Phương pháp chụp X quang cột sống thắt lưng

Chụp X quang cột sống thắt lưng là một trong những phương pháp chẩn đoán hình ảnh phổ biến, ...