xét nghiệm nước tiểu khi mang thai

Các chỉ số xét nghiệm nước tiểu cần lưu ý khi mang thai

Xét nghiệm nước tiểu cần được thực hiện khi bà bầu đi khá thai. Việc xét nghiệm này sẽ gi ...

xét nghiệm sinh hoá

Tại sao khi mang thai cần xét nghiệm nước tiểu

Trong thời gian mang thai, ngoài xét nghiệm máu và siêu âm thai, mẹ bầu cũng được chỉ định thự ...