Các chỉ số sau có thể tính trực tiếp từ xét nghiệm công thức máu, là những chỉ số tham khảo giúp định hướng phân biệt thiếu máu thiếu sắt và Thalasssemia, chúng không mang tính chẩn đoán khẳng định và không thể thay thế các xét nghiệm chuyên biệt khác để chẩn đoán 2 bệnh này.

Ngoài 5 chỉ số nêu ở đây, còn có 8 các chỉ số khác nữa cũng có vai trò tương tự, đã có nhiều nghiên cứu về các chỉ số như thế này. Dưới đây là 5 chỉ số thường dùng.

Tác giả: Lê Văn Công – Chuyên viên quản lý sản phẩm Phương Đông

Tài liệu tham khảo:
1. Practical Pediatric Hematology, A.Sachdeva, 2nd edition, 2012

2. Ismail M, Patel NG. Evaluation of the Diagnostic Accuracy of Twelve Discrimination Indices for differentiating β-thalassemia Trait from Iron Deficiency Anemia. Indian J Public Health Res Dev. 2016;7(1):104–109