Đái tháo đường thai kỳ được định nghĩa là sự không dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào mà được phát hiện trong khi mang thai, bất kể tình trạng đó đã có trước khi mang thai hoặc tồn tại sau khi mang thai. Chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ dựa vào phương pháp dung nạp glucose đường uống, có 2 chiến lược để chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ.

THỜI ĐIỂM

THỰC HIỆN

ĐÁNH GIÁ

Chiến lược 1 bước

Phụ nữ mang thai ở

tuần 24 – 28, trước đây chưa được chẩn đoán đái tháo đường

Bệnh nhân cần nhịn đói ít nhất 8 tiếng, lấy máu xét nghiệm lúc đói. Sau đó, uống 75g glucose, rồi lấy máu xét nghiệm tại thời điểm sau 1 giờ, sau 2 giờ.

Chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ khi bất kỳ nồng độ glucose ở thời điểm nào vượt quá giá trị bình thường sau đây:

Nhịn đói: <5.1 mmol/L

1 giờ: < 10.0 mmol/L

2 giờ: < 8.5 mmol/L

Chiến lược 2 bước

Bước 1: Phụ nữ mang thai ở tuần 24 – 28, trước đây chưa được chẩn đoán đái tháo đường

Bệnh nhân không cần nhịn đói, uống 50g glucose, rồi lấy máu

xét nghiệm sau 1 giờ

Glucose sau 1 giờ nếu >7.2 hoặc >7.5 hoặc >7.8 mmol/L thì tiếp tục thực hiện bước 2.

Bước 2

Bệnh nhân cần nhịn đói ít nhất 8 tiếng, lấy máu xét nghiệm lúc đói. Sau đó, uống 100g glucose, rồi lấy máu xét nghiệm tại thời điểm sau 1 giờ, sau 2 giờ và sau 3 giờ.

Chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ khi có bất kỳ nồng độ glucose ở thời điểm nào vượt quá giá trị bình thường sau đây (theo NDDG):

Nhịn đói: <5.8 mmol/L

1 giờ: <10.6 mmol/L

2 giờ: < 9.2 mmol/L

3 giờ: < 8.0 mmol/L

 

Tác giả: Lê Văn Công - Giải thích xét nghiệm Labnotes123

 

Tài liệu tham khảo:

1. Cập nhật hướng dẫn điều trị đái tháo đường của ADA 2020.

2. Phân tích xét nghiệm hóa sinh lâm sàng tập 1 – Lê Văn Công.