Siêu âm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh dựa vào tín hiệu siêu âm phản hồi.  nên kho có thể thấy được hình ảnh cơ quan xuyên qua xương. Hitachi đã phát  triển công nghệ siêu âm ảo thời gian thực (RVS) trên các dòng máy siêu âm.

Real - time virtual sonography (RVS) là kỹ thuật siêu âm  ảo thời gian thực. Kỹ thuật này có thể hiển thị các hình MPR (Multi-Planar Reconstruction) ảo từ MRI / CT volume data có cùng mặt cắt ngang như hình siêu âm thật trong thời gian thực. Hợp nhất (fusing) hình siêu âm và MRI /CT là phương cách tốt hơn để có nhiều thông tin nhằm chẩn đoán bệnh tốt hơn (Development of Real-time Virtual Sonography, MITAKE TSUYOSHI và ARAI OSAMU ( Hitachi Med. Corp., Tech. Res. Lab.). Phương pháp RVS rất có ích trong việc định hướng mặt cắt giải phẫu không gian 3 chiều khi khám siêu âm, đã được CT/MRI phát hiện như u gan, và thương tổn đa ổ

Xem thêm: 

Hệ thống Real - time virtual sonography (RVS)

Gồm bộ phận từ hóa dò tìm chuyển động, và máy siêu âm có trữ bộ phận xử lý hình ảnh, phần mềm RVS. Bộ phận cảm ứng từ được gắn chặt vào đầu dò siêu âm, RVS có thể hiển thị các hình ảo MPR trong thời gian thực và hiển thị hình ảnh trên máy siêu âm.

Công nghệ RVS cung cấp các hình  CT/MRI tái tạo trong thời gian thực, tương ứng với các hình ảnh siêu âm cắt ngang trên máy siêu âm. Bộ  phận xử lý hình ảnh có thể xử lý bất cứ hình tái tạo MPR từ MRI/ multidetector. RVS trình bày các hình ảnh MPR ảo này kèm theo hình thật từ máy siêu âm 

Lợi ích của công nghệ RVS

  • tăng độ tin cậy chẩn đoán
  • so sánh trực tiếp các tổn thương, sử dụng các phương thức hình ảnh khác nhau
  • giám sát chính xác hơn các thủ tục can thiệp mà không cần tiếp xúc với bức xạ
  • khả năng tương thích với chế độ B, Doppler màu, hình ảnh tương phản động tương phản động và chế độ Elastography mô thời gian thực
  • hiệu quả chi phí và hiệu quả thời gian

Một số hình ảnh công nghệ này: