1. Tổng quan về xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu

Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu ở đây có thể hiểu là gồm hai xét nghiệm: phân tích nước tiểu 11 thông số và soi cặn nước tiểu. Đây là hai xét nghiệm thường quy, dễ triển khai, được thực hiện ở hầu hết các phòng xét nghiệm tại các bệnh viện, phòng khám tư trên cả nước.

Xét nghiệm phân tích nước tiểu 11 thông số sử dụng que thử, trên đó có các ô chứa các chất hoá học đặc hiệu, có khả năng phát hiện các thành phần trong nước tiểu gồm: glucose, hồng cầu, bạch cầu, nitrite, bilirubin, urobilinogen, ketones, protein, pH, tỷ trọng, vitamin C. Hiện nay, trên thị trường đã có que thử phân tích 14 thông số cho phép phát hiện thêm thông số creatinine, microalbumin, tỷ số creatinine/albumin. Kết quả xét nghiệm được đánh giá dựa vào sự biến đổi màu trên que thử, được phân tích trên các thiết bị bán tự động hoặc tự động.

Soi cặn nước tiểu là một xét nghiệm hình thái học, trước đây việc xét nghiệm được tiến hành thủ công nên phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm quan sát của người thực hiện. Nhưng hiện nay đã có máy xét nghiệm cặn nước tiểu thực hiện tự động hoá, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, cho kết quả có tính chính xác cao. Các thông số máy phân tích gồm: hồng cầu, bạch cầu, trụ niệu, tế bào biểu mô, nấm, tinh thể, chất nhầy, vi khuẩn, tinh trùng.

2. Một số vấn đề quan trọng về vật liệu QC xét nghiệm nước tiểu

QC dripper hay dropper?

Khi lựa chọn hình thức QC cho xét nghiệm nước tiểu sẽ có hai hình thức chính, đó là loại QC dripper và QC dropper. Loại QC dripper tức là nhúng toàn bộ thanh thử nước tiểu vào dung dịch QC. Trong khi loại QC dropper thì dung dịch QC được nhỏ lần lượt vào từng ô hoá chất trên thanh thử. Khi lựa chọn hình thức QC dripper, cần chú ý là khi nhúng que thử nước tiểu vào dung dịch QC, thì hoá chất trên các ô thử có thể tan ra và lây nhiễm sang các ô bên cạnh, điều này có thể dẫn tới QC không đạt. Sai sót này có thể được phòng ngừa bởi hình thức QC dropper.

 

 

Lựa chọn vật liệu QC nước tiểu

Khi lựa chọn vật liệu QC nước tiểu cần quan tâm tới thành phần của vật liệu QC. Nếu phòng xét nghiệm thực hiện QC cho cả xét nghiệm nước tiểu 11 thông số và soi cặn nước tiểu thì cần lựa chọn vật liệu QC chứa cả các thành phần tế bào hữu hình như hồng cầu, bạch cầu. Điều này giúp cho phòng xét nghiệm chỉ cần dùng một loại vật liệu QC nhưng có thể làm cho đồng thời cả hai xét nghiệm. Do chứa các tế bào hữu hình nên khi đã mở nắp thì chỉ sử dụng trong thời gian mà nhà sản xuất khuyến cáo (khoảng 30 ngày), bởi sau thời gian đó các tế bào hồng cầu, bạch cầu có thể bị ly giải, điều này làm sai lệch kết quả QC. Vì vậy, nếu phòng xét nghiệm chỉ thực hiện QC cho xét nghiệm nước tiểu 11 thông số thì nên lựa chọn vật liệu QC không chứa thành phần hữu hình.

Tác giả: Lê Văn Công – Admin Labnotes123

Tài liệu tham khảo:

1. https://www.streck.com/blog/six-problems-with-urinalysis-controls/

2. https://www.mlo-online.com/diagnostics/assays/article/13009286/urinalysis-quality-control-at-the-pointofcare