Xét nghiệm máu ẩn trong phân (FOB) để phát hiện sự mất máu tiềm tàng trong đường tiêu hóa, mà không quan sát được máu mất trong phân. Xét nghiệm FOB dương tính cho thấy có tình trạng xuất huyết đường tiêu hóa và cần tiếp tục xác định nguyên nhân gây xuất huyết là gì.

Các phương pháp xác định máu ẩn trong phân hiện nay thường dùng gồm phương pháp hóa học và phương pháp miễn dịch.

1. Phương pháp hóa học dựa trên đặc tính của hemoglobin có tính chất tương tự như enzyme peroxydase, tức là có khả năng phân giải hydroperoxide (H2O2). Trong kit thử có thành phần là H2O2 và cơ chất tạo màu (thường là enzidine, o-toludine, guaiac hoặc aminophenazone), nếu trong phân có hemoglobin, nó sẽ phân giải H2O2 và biến đổi cơ chất từ không màu thành phức hợp màu xanh hoặc hồng. Dựa vào màu tạo thành để đánh giá “máu trong phân dương tính”.

 

2. Phương pháp miễn dịch có thể được ứng dụng vào kit test nhanh dựa trên phương pháp sắc ký miễn dịch. Nguyên lý của phương pháp được mô tả trong hình sau:


Tác giả:
Lê Văn Công – Chuyên viên quản lý sản phẩm Phương Đông

Tài liệu tham khảo: Phân tích xét nghiệm hóa sinh lâm sàng – Từ lý thuyết tới thực tế lâm sàng, tập 1 – Lê Văn Công