thông số trong máy xét nghiệm nước tiểu

Các thông số trong máy xét nghiệm nước tiểu và ý nghĩa lâm sàng - Phần 2

Phần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về 6 thông số đầu tiên của máy xét nghiệm nước tiểu. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu ...

thông số trong máy xét nghiệm nước tiểu

Các thông số trong máy xét nghiệm nước tiểu và ý nghĩa trong chẩn đoán lâm sàng - Phần 1

Các máy xét nghiệm nước tiểu hiện nay thể có 1, 2, 4, 8, 10, 11.. thông số phụ thuộc vào từng loại máy, trong bài viết n ...