Sự khác nhau giữa tiểu đường type 1 và tiểu đường type 2

Sự khác nhau giữa tiểu đường type 1 và tiểu đường type 2

Tại Việt Nam, có khoảng hơn 5 triệu người mắc bệnh tiểu đường, chiếm tỷ lệ cao nhất trong ...

tiểu đường type 1

Những điều cần biết về tiểu đường type 1

Bệnh tiểu đường là căn bệnh mãn tính gây ra nhiều biến chứng cho người bệnh, ảnh hưởng ng ...